begeleidingsstijl

Begeleidingsstijl

De begeleidingsstijl zal op basis van gelijkwaardigheid zijn en gebaseerd zijn op het bieden van veel veiligheid. Hiermee bedoelen we dat we laagdrempelig willen zijn en dat onze deelnemers ten alle tijden terecht moeten kunnen bij ons als begeleiding.

We zorgen dat ook wanneer het moeilijk wordt er nabijheid van ons is om mensen door een lastige situatie heen te helpen.

Duidelijkheid is tevens een belangrijk element in de begeleiding omdat we daarmee ook veel structuur en veiligheid bieden.

De begeleidingsstijl zal aangepast worden aan het niveau en de communicatiemogelijkheden van de cliënt.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van onze deelnemers zal in het proces van activiteiteninvulling ook heel belangrijk zijn. De activiteiten zullen er op gericht zijn om een ontwikkeling in positieve zin voor iedere deelnemer mogelijk te maken. Door ieders kwaliteiten goed te benutten is het ook mogelijk dat de deelnemers aan het dagbestedingsproject zich verder ontwikkelen en daarmee ook groeien in hun eigen ontwikkeling. 
Om deze ontwikkeling helder, volg- en meetbaar te maken, zal er een duidelijke verslaggeving worden bijgehouden waarin de ontwikkelingen en de leerpunten vast worden gelegd.

Bestaande informatie en rapportage vanuit scholen en de thuissituatie zal worden gebruikt om vooraf een duidelijk beeld te hebben van de deelnemer om een goede start te kunnen maken. De deelnemers moeten stappen kunnen maken zodat hun eigenwaarde en zelfvertrouwen toe kunnen nemen.

 

Doordat wij in het Aquinohuis participeren zullen onze deelnemers nieuwe ervaringen opdoen. Tevens worden onze deelnemers geprikkeld om nieuwe relaties aan te gaan met bezoekers van het Aquinohuis en deze relaties tevens te onderhouden. Zo ontstaat er een dagbesteding waar warmte en geborgenheid heerst. Een plek waar je jezelf kan zijn.

Meer informatie

Als u meer informatie wil ontvangen laat het ons weten. We nemen snel contact op.

  Begeleidingsstijl

  Ontwikkeling

  dagbesteding

  Stage

  bij werkzin

  Stage

  Toekomstige schoolverlaters kunnen vanuit het speciale onderwijs vanaf hun 16e levensjaar stage lopen bij Werkzin. Tijdens deze begeleide stage wordt gekeken wat de mogelijkheden en interesses van de stagiair zijn.

  De stage wordt regelmatig geëvalueerd met ouders en school en daar waar nodig bijgesteld. De stage vindt in opbouwvorm plaats waarbij met stagiair, ouders en school gekeken wordt hoe snel de stagiair opbouwt en school gaat verlaten.