over ons

Waarom Werkzin?

Werkzin is een dagbestedingsproject gestart in oktober 2015 door Wim Thijssen en Stef Sylvester in het participatiehuis van de gemeente Bergeijk. Met meer dan 20 jaar ervaring in de zorg en verschillende begeleidingsfuncties variërend van begeleider tot leidinggevende te hebben doorlopen vonden wij een nieuw project een mooie uitdaging. Inmiddels is Stef gestopt bij Werkzin en heb ik Werkzin voortgezet met een nieuwe maat.

 

Werkzin is een dagbestedingsproject voor volwassenen met een bijzondere hulpvraag. Werkzin levert directe zorg vanuit een kleinschalig project zonder overheadkosten en met zeer directe lijnen.

Door de lijnen kort te houden kunnen wij een grote betrokkenheid creëren tussen cliënten, ouders en/of verzorgers in de dagbesteding. Naar de zorgvrager en diens familie kunnen wij op die manier kwalitatief betere zorg leveren.

 

Het is de bedoeling dat alle inwoners van Nederland zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Om dit uitgangspunt mede vorm te geven is Werkzin gevestigd in het Aquino participatiehuis in Bergeijk.

 

Dit participatiehuis is een uniek project binnen Nederland wat tot doel heeft mensen met een verschillende zorgvraag een zo breed mogelijk scala van activiteiten te bieden waarbij het participeren in de samenleving voorop staat.

Op deze manier snijdt het mes aan 2 kanten en ervaren onze deelnemers een zinvolle werkomgeving.

Missie

Werkzin is een participerende partner in de zorg. Wij bieden dagbesteding aan volwassenen met een bijzondere hulpvraag waarbij sprake is van een matige tot ernstige lichamelijke, verstandelijke beperking, en/of problematiek in het Autisme spectrum. Het is onze missie om onze deelnemers zoveel mogelijk te laten participeren in de maatschappij en hen op die manier een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.

Visie

Kwaliteit van leven zit in de mogelijkheid om je eigen talenten te ontplooien, om je te ontwikkelen. Een zo goed mogelijk bestaan te leiden en je dag zinvol te besteden. Het vraagt om een open en eerlijke benadering waarin ruimte is voor ieders eigenheid.

Waarin beperkingen niet vragen om een betuttelende en overnemende houding. Het zoeken naar een goed evenwicht tussen ondersteuning waar nodig en zelf hun eigen weg zoeken. Dit betekent dat mensen uitgenodigd worden om af en toe af te wijken van bekende wegen, geprikkeld worden om nieuwe ervaringen op te doen.

Sommige mensen hebben ondersteuning nodig bij het maken van keuzes. Maar iedereen is in staat grote of kleine keuzes te maken in zijn leven. Deze uitgangspunten geeft mensen met een verstandelijke beperking een plaats in de samenleving, als volwaardige mensen, als gelijkwaardige mensen. Zij vragen wel onze bijzondere aandacht en zorg.

Het ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden en het leren omgaan met hun beperkingen vraagt een grotere investering van de medemensen om hen heen.

Meer informatie

Als u meer informatie wil ontvangen laat het ons weten. We nemen snel contact op.