vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon bij Werkzin

De vertrouwenspersoon van Werkzin is er voor zowel cliënten/deelnemers als hun wettelijk vertegenwoordigers.

Waarvoor kun je terecht; dat kan voor uiteenlopende vragen en klachten die met de werkzaamheden en begeleiding te maken hebben bij Werkzin.

Werkzin heeft een Klachtenregeling Cliënten Werkzin dd april 2016, welke is op te vragen bij Werkzin, maar ook op de website van Werkzin is te vinden.

Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. In overleg kijk je samen naar mogelijke oplossingen. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen in onderling overleg kan er afgesproken worden dat de vertrouwenspersoon de vraag/klacht rechtstreeks met de directie van Werkzin bespreekt, dan wel is het ook mogelijk dat de vertrouwenspersoon je daarbij begeleidt.

De vertouwenspersoon kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van Werkzin over zaken de werksfeer, omgangsvormen, ethische kwesties en klachtenbehandeling.

De vertrouwenspersoon wordt door de directie van Werkzin uitgenodigd ten minste een maal per half jaar aanwezig te zijn bij Cliëntenoverleg, en tenminste een maal per jaar bij de Ouderraad.

De vertrouwenspersoon stelt een maal per jaar een jaarverslag op van bevindingen, en bespreekt dit met de directie.

De vertrouwenspersoon;

Geer van Dinther
Postadres; Margrietstraat 3,
5502 TR Veldhoven

Email: geervandinther@gmail.com
Mobiel: 06-12 37 32 12
Download PDF - vertrouwenpersoon

Meer informatie

Als u meer informatie wil ontvangen laat het ons weten. We nemen snel contact op.